Voorstelling / Woningen

Trochus assistentiewoningenDeze groep van 18 assistentiewoningen is gelegen vlak naast het Woonzorgcentrum Sint-Henricus (verder WZC) in de Sint-Rochusstraat te Rumbeke. Deze residentie bevat per verdieping 6 gelijkaardige, individuele één slaapkamer appartementen van ca. 66m² groot. In de kelder bevinden zich de garages, bergingen en technische ruimtes. De groep van assistentiewoningen is erkend door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid dat toezicht houdt op de naleving van de doelstellingen.

Bij de bouw van deze residentie, bestemd voor bewoning door 65-plussers, werd rekening gehouden met de (toekomstige) behoeftes van senioren die een thuis wensen waar ze levenslang kunnen blijven wonen. Zo is de constructie aangepast aan de circulatie voor rolwagens door o.a. een brede lift –waar tevens een brandcard kan in worden getransporteerd – en circulatieruimtes. Ook zijn de appartementen zo gebouwd dat er nagenoeg geen drempels te vinden zijn zodat het gevaar op struikelen wordt ingeperkt. Daarnaast zijn er tal van praktische en technische voorzieningen op het wooncomfort van de bewoners te optimaliseren en die we graag persoonlijk toelichten.

Het belangrijkste van dit alles is echter dat de zorg- en dienstverlening binnen handbereik van de bewoners wordt gebracht zonder dat deze verplicht wordt opgelegd. Immers, het is de bedoeling van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid dat de bewoners van assistentiewoningen in alle vrijheid keuzes kunnen maken zoals in hun natuurlijk thuismilieu.

Anderzijds dient de ter beschikkingstelling van een aantal zorggerelateerde diensten zoals, crisis- en overbruggingszorg, woonassistentie verplicht te worden voorzien voor de groep van assistentiewoningen zodat deze voldoen aan de erkenningsvoorwaarden van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.