Prijzen (*)

De totale vaste maandelijkse kostprijs voor 2017 bedraagt minstens 1.248,46 euro/maand of 41,05 euro dag per bewoner voor een assistentiewoning die niet gelegen is op een hoek van residentie Trochus. Deze kostprijs kan nog oplopen indien er een tweede bewoner is en/of er een garage en/of autostandplaats met meegaande kelderberging wordt bijgenomen. Deze kostprijs zal maandelijks aan de bewoner worden gefactureerd en is samengesteld uit drie onderdelen.

Vaste maandelijkse kosten voor de bewoning en de dienstverlening van het WZC / Zorgbedrijf Roeselare

Dit zijn de kosten die maandelijks altijd aan de bewoner van een assistentiewoning zullen worden aangerekend. Deze vaste, terugkerende kosten worden ook aan de bewoner of eigenaar van een assistentiewoning aangerekend bij leegstand, afwezigheid of als de bewoner geen gebruik maakt van deze dienstverlening. Voor 2017 bedraagt de prijs voor de bewoning 21,40 euro/dag (23,65 euro voor een hoekappartement) en bedraagt de prijs voor de vaste dienstverlening 346,30 euro/maand per persoon, of 11,39 euro/dag per persoon. Ten derde is eveneens de kostprijs voor het gebruik en onderhoud van de gemeenschappelijke delen in de dagprijs inbegrepen. Het overzicht van de vaste maandelijkse kosten is opgenomen als bijlage.

Bekijk bijlage

Daarnaast heeft de bewoner nog de keuze om beroep te doen op aanvullende diensten die via het WZC Sint-Henricus en/of het Zorgbedrijf Roeselare worden aangeboden. De bewoner is geenszins verplicht hiervan gebruik te maken, deze diensten worden louter binnen handbereik van de bewoner gebracht die in alle vrijheid kan beslissen om hier al dan niet gebruik van te maken.

Kostprijs vrije dienstverlening van het WZC / Zorgbedrijf Roeselare

Het WZC en het Zorgbedrijf Roeselare bieden heel wat diensten de bewoners van de groep van assistentiewoningen aan. Het staat de bewoners uiteraard vrij om hier al dan niet gebruik van te maken. Het overzicht hiervan vind je in de bijlage.

Bekijk bijlage

Kostprijs van de gemeenschappelijke kosten

Net zoals bij appartementen die geen deel uitmaken van een groep van assistentiewoningen, zijn er eveneens nog een aantal lasten die verbonden zijn aan de uitbating van de groep van assistentiewoningen en aan het beheer van de gemeenschappelijke delen en ruimtes van de residentie Trochus. We denken hierbij aan de liftkost, het verbruik van elektriciteit en het poetsen van de gemeenschappelijke delen, het onderhoud van de tuin, de wettelijke keuringen, het onderhoud van de alarminstallaties, enz. Zoals vermeld hier boven zijn deze kosten in de dagprijs inbegrepen en worden hier geen extra kosten voor aangerekend.


(*) Prijzen onder voorbehoud en onderhevig aan fluctuaties. Vermelde prijzen zijn enkel indicatief en kunnen onder geen enkel beding VZW We Care4U, haar medewerkers en leveranciers die de betrokken diensten leveren sluitend verbinden.