Diensten

Assistentiewoning Trochus

Aangeboden dienstverlening

Klik telkens op de titel of de '+' naast de dienstverlening om meer informatie te zien.

Noodoproepinstallatie en andere communicatiesystemen

De dienstverlener VZW WeCare4U voorziet en onderhoudt in alle appartementen van de groep van assistentiewoningen een noodoproepinstallatie dat volledig compatibel is met het oproepsysteem van het WZC. Dit noodoproepsysteem garandeert dat een oproep vanuit een appartement door een bewoner van residentie Trochus onmiddellijk kan beantwoord worden met wederzijdse spraak tussen de oproeper en de verpleegkundige in het WZC.


Ook is voorzien dat de digitale communicatiemiddelen door de medewerkers van het WZC ook in de groep van assistentiewoningen Trochus gebruikt kunnen worden.

Verpleegkundige noodoproepen

Via het Zorgbedrijf Roeselare verbindt de dienstverlener om in de permanentie te voorzien voor verpleegkundige noodoproepen door de gedomicilieerde bewoners vanuit de residentie Trochus. In deze permanentie wordt voorzien alle dagen van de week en dit van 06:00u tot 22:00u voor noodoproepen gedurende de dag en van 22:00u tot 06:00u ’s morgens voor noodoproepen ’s nachts.


Vooraf geplande of te voorziene verpleeg- en zorgkundige handelingen die bij de normale gezinshulp en thuisverpleegkundige dienstverlening horen (zoals bijvoorbeeld hulp bij toiletbezoek, een bad geven, hulp bij het aan- en uitkleden en verversen, wondverzorging, inspuitingen geven) zijn geen noodoproepen.

Verpleegkundige overbruggingszorg

Bij behoefte aan verpleegkundige overbruggingszorg kunnen VZW WeCare4U en de woonassistent de gedomicilieerde bewoners steeds doorverwijzen naar Zorgbedrijf Roeselare. Deze zal in dit geval verpleegkundige overbruggingszorg op starten binnen het gewenste dagdeel (voormiddag – namiddag – avond). Overbruggingszorg betekent geenszins een permanente aanwezigheid.


De bewoner dient dan binnen de week de dienstverlener of de woonassistent te informeren over zijn zorgkeuze. Indien de bewoner kiest voor verpleegkundige zorg via Zorgbedrijf Roeselare, dan wordt deze een reguliere patiënt van het Zorgbedrijf Roeselare . In dergelijk geval worden van de te betalen bedragen alle vergoedingen in mindering gebracht die Zorgbedrijf Roeselare ontvangt voor de geleverde prestaties op basis van de toegepaste nomenclatuur.

Woonassistent

Via het Zorgbedrijf Roeselare of het WZC voorziet de VZW WeCare4U in een woonassistent. Deze geschoolde medewerker van het WZC is tijdens de kantooruren het eerste aanspreekpunt van de bewoner voor zorggerelateerde vragen.


De Woonassistent is geen syndicus van de groep van assistentiewoningen. Voor alle zaken die buiten de zorgkundige dienstverlening vallen (zoals bij defect van de lift, verwarmingsinstallatie, onderhoud van de gemeenschappelijke delen,…) dient de bewoner zich te wenden tot VZW WeCare4U.

Technische ondersteuning

De bewoners kunnen tijdens de kantooruren (maandag tot vrijdag van 8u tot 16u) voor het oplossen van kleine defecten en beperkte technische interventies (zoals bvb. nazicht bij stroomuitval, storing brandalarm, deurcontacten, verstoppingen, vervangen van lampen,…) via de woonassistent beroep doen op een technieker van het WZC. Uiteraard dient de kostprijs van de vervangingsstukken en andere materialen afzonderlijk door de bewoner te worden betaald.


Defecten aan persoonlijke toestellen (bvb. TV, internet, telefoon,…) behoren hier niet bij. Voor dringende interventies buiten de kantooruren zal een extra toeslag worden aangerekend. De technieker van het WZC is een polyvalente onderhoudsman doch geen allround gespecialiseerde vakman. Dit betekent dat specifieke defecten (bvb. condensatieketel, keukentoestellen, TV, telecommunicatieapparatuur,…) buiten deze dienstverlening vallen.

Onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het gebouw

Het onderhoud van de gemeenschappelijke delen (zoals bijvoorbeeld de tuin, de lift, de trappenzaal, de gangen, het noodoproepsysteem, het brandalarm, …) gebeurt door VZW WeCare4U in samenspraak met de syndicus van de VME van residentie Trochus. Voor het regulier onderhoud worden met bekwame partners onderhoudscontracten afgesloten. De schoonmaak van de gemeenschappelijke delen zal gebeuren door een medewerker van het WZC.


De verbruikskosten van de gemeenschappelijke nutsvoorzieningen en van het onderhoud zijn ten laste van de bewoners en worden jaarlijks afgerekend. Maandelijks zal op de afrekening een provisie opgevraagd worden voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen.

In de dagprijs inbegrepen zorgkundig gerelateerde diensten
 • Wekelijks gebruik hooglaagkantelbad door de eigen thuisverpleging van de bewoner
 • Begeleid gebruik van de gemeenschappelijke ruimte van het WZC (niet voor individueel feest)
 • Voorrangsregeling voor opname in een WZC Zorgbedrijf Roeselare (indien de bewoner minstens 6 maanden in residentie Trochus is gedomicilieerd en er een voldoende score inzake zorgbehoevendheid kan worden vastgesteld)
 • Zorgcoördinator
Bijkomende diensten

Tegen de gebruikelijke tarieven kunnen de bewoners van de groep van assistentiewoningen gebruik maken van bijkomende diensten aangeboden door het WZC of het Zorgbedrijf:


 • Technische interventies buiten de kantooruren
 • Interventie in het kader van overbruggingszorg
 • Ontbijt in het restaurant van het WZC of om mee te nemen
 • Warme middagmaaltijd in het restaurant van het WZC
 • Avondmaal in het restaurant van het WZC of om mee te nemen
 • Individuele huur van een beschikbaar lokaal in het WZC op een zater-, zon of een feestdag
 • Dagverzorging
 • Kortverblijf in het WZC (maximum 3 maanden/jaar)
 • Warme maaltijden aan huis
 • Boodschappendienst
 • Poetsdienst van het appartement van de bewoner
 • Klusjesdienst tbv de bewoner
 • Was- en strijkservice
 • ….