Voorstelling / Begrippen

Begrip Beschrijving
VZW WeCare4U De dienstverlener die de groep van assistentiewoningen Trochus uitbaat en die hiervoor beroep kan doen op andere instanties zoals het WZC en het Zorgbedrijf Roeselare.
Groep van assistentiewoningen Alle individuele appartementen van de residentie Trochus.
Appartement Een zelfstandige en autonome woonéénheid (appartement), binnen de groep van assistentiewoningen en die telkens omvat: een leefruimte met open keuken, een berging, een badkamer, een slaapkamer en een balkon of terras.
Mede-eigenaar Eén of meerdere personen die eigenaar zijn van een appartement (en/of garage of autostandplaats en kelderberging). Alle mede-eigenaren samen vormen de Vereniging van Mede-Eigenaren (VME) van residentie Trochus.
Gemeenschappelijke delen Alle plaatsen, onderdelen en aanhorigheden die geen eigendom zijn van een mede-eigenaar en zodoende behoren tot de Vereniging (= de gemeenschap) van mede-eigenaren van de groep van assistentiewoningen.
Syndicus De door de VME van residentie Trochus aangestelde die in hun naam en voor hun rekening het beheer van de algemene delen waarneemt.
WZC Het Woonzorgcentrum Sint-Henricus, Sint-Rochusstraat 12 te 8800 Rumbeke.
Zorgbedrijf Roeselare De organisatie die via het WZC en andere met haar verbonden organisaties zorgverlenende dienstverlening aanbied aan de bewoners van de appartementen.
Verpleegkundige permanentie Overdag en ’s nachts is er altijd iemand ter beschikking zijn die onmiddellijk elke oproep van een bewoner kan beantwoorden en die onmiddellijk naar de bewoner kan gaan als uit het contact met de bewoner blijkt dat dit nodig is.
Crisiszorg Een onmiddellijke en aangepaste interventie in het geval van een verpleegkundige noodsituatie die niet vooraf kan worden ingeschat en waarin onmiddellijk zorg moet worden geboden.
Overbruggingszorg Een aangepaste zorg die aansluit bij crisiszorg en die gedurende een korte periode wordt verleend in afwachting dat de zorg wordt verleend die de bewoner zelf heeft gekozen.
Woonassistent Een medewerker van het WZC die de gebruikersraad faciliteert, klachten van de bewoners behandelt, een bewonersfiche opmaakt voor iedere bewoner, de afsprakennota opmaakt. De woonassistent is ook de schakel in de crisis- en overbruggingszorg in het netwerk van thuiszorgondersteunende diensten en stimuleert de netwerking en buurtintegratie.
Gebruikersraad Een feitelijk advies- en overlegorgaan samengesteld uit de bewoners van de residentie Trochus en dat minstens 4 maal per jaar samenkomt om de werking van de groep van assistentiewoningen te bespreken.